Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 april 2014

D66 positief over een brede coalitie

Op 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. D66 behaalde bijna 1000 stemmen. 15 te weinig voor twee zetels. Niet lang daarna startte de grootste partij, het CDA, de onderhandelingen over een nieuw dagelijks bestuur van de gemeente. Na een tweede gesprek werd D66 niet meer uitgenodigd. Het CDA ging verder met de Dorpspartij, en met de Lokale Realisten. Het lijkt erop dat er nu inderdaad een zeer brede coalitie komt in onze gemeente.

Brede coalitie

Als het nieuwe college op 8 mei a.s. geïnstalleerd wordt, dan is er in ieder geval steun van 18 van de 21 raadsleden. Is dat goed? Wij denken van wel. Gemert-Bakel staat er financieel nog veel slechter dan wij voor de verkiezingen dachten. Ik heb dan ook meteen aangegeven dat het plan van het CDA om de onroerend goed belasting met 40% te verminderen nu echt absoluut onverantwoord is. Misschien is dat de reden dat we na twee gesprekken niet meer uitgenodigd werden? Of was het onze andere visie op volksgezondheid, milieu en cultuur?

Samenwerking

In het tweede gesprek met het CDA hebben wij een aantal D66 voorstellen ingediend. En we hebben er voor gepleit dat twee van de drie ervaren wethouders zouden moeten terugkomen. En dat Dorpspartij en Lokale Realisten samen met een of twee wethouders van het CDA goed zouden moeten samenwerken in een brede coalitie. De problemen – niet alleen financieel – waar de gemeente voor komt te staan, zijn zo groot dat de tegenstellingen overbrugd moeten worden, en dat er samengewerkt moet worden tussen de partijen die voorheen nogal hard tegenover elkaar stonden.

Oppositie

In het tegenwoordige systeem zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden die wethouder worden, worden in de raad vervangen door nieuwe raadsleden. Dit dualistische systeem geeft een eigen verantwoordelijkheid aan B&W en een eigen verantwoordelijkheid aan de gemeenteraad. Ook raadsleden van het CDA, van de Dorpspartij en van de Lokale Realisten moeten kritisch zijn op het college van burgemeester en wethouders. En natuurlijk hebben de partijen die niet in het college van B&W vertegenwoordigd zijn, een extra ‘oppositie-rol’. D66 zal die zo goed als het kan vervullen. Dat wil zeggen: wat goed is steunen we, wat niet goed is bekritiseren we, en we komen met alternatieven. Dat is goed voor Gemert-Bakel. Dus ja, wij zijn positief over een brede coalitie. Alleen hopen we wel dat de drie ‘regeringspartijen’ nu met een goed en ook financieel verantwoord programma zullen komen.

Henk Giebels,

D66 gemeenteraadslid