Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 november 2014

D66 gaat spreekuur houden

De raadsfractie van D66 in de gemeenteraad van Gemert-Bakel gaat spreekuur houden.

Indien u als inwoner van de gemeente Gemert-Bakel en/of als belanghebbende een bepaald onderwerp met het raadslid en de commissieleden van D66 wilt bespreken, is dit voortaan mogelijk.

De fractie van D66 vergadert iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering en de commissievergaderingen van de raad. Op de gemeentelijke pagina van de huis aan huis bladen worden de raads- en commissievergaderingen tijdig aangekondigd. Ook op de gemeentelijke website vindt u deze aankondiging.

Dus als u op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering en/of commissievergadering een bepaald onderwerp met de fractie van D66 wil bespreken, kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit aanmelden kunt u doen per e-mail info@d66gemert-bakel.com of telefonisch bij de voorzitter Ad van Veldhoven of het raadslid Henk Giebels. De telefoonnummers vindt u op de website van D66 afdeling Gemert-Bakel: www.d66gemert-bakel.com. U krijgt dan voorafgaande aan de vergadering van de fractie de gelegenheid uw zaak te bespreken. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur en de vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Gemert.