Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 februari 2015

Mantelzorg aan huis

Mantelzorg

D66 Gemert-Bakel wil dat het college van Burgemeester en Wethouders van Gemert-Bakel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om betere mantelzorg aan huis te verlenen. Wij willen dat het gemeentebestuur deze vorm van mantelzorg gaat bevorderen. We hebben daarvoor het initiatief genomen en houden daarover in de raadsvergadering van 5 februari a.s. een interpellatie.

Achtergrond

Per 1 oktober 2014 jl. moet het mogelijk zijn om ook welstandsvrij een mantelzorgwoning te bouwen achter, tegen of naast de eigen woning. Hiermee bereiken we het beoogde effect om ouderen eenvoudiger langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Ook kunnen familieleden van zorgbehoevenden effectiever zorg verlenen.

Het aantal ouderen in Gemert-Bakel zal de komende jaren toenemen, en in de gemeente leven mensen met de gedachte om op eigen grond een zorgwoning te maken. Met zo’n mantelzorgwoning (inpandig of uitpandig) kunnen ouderen en zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van (klein)kinderen en verzorgers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief de fysieke druk op de gezondheidszorg en drukken daarmee ook de kosten van die zorg.

In de regio is de druk op de (gezondheids-)zorg erg hoog. Zorgverleners raken hun baan kwijt, gezondheidsinstellingen krijgen minder budgetten voor de dagelijkse verzorging en ouderenvoorzieningen verdwijnen. Daarnaast is het in huis laten wonen van een geliefd familielid financieel bijzonder nadelig. Wanneer je met veel goede moed een familielid in huis haalt, wordt het gezin vergroot. Elk lid van het gezin draagt bij aan het zogeheten ‘verzamelinkomen’. Er wordt dan al snel gekort op het inkomen van ieder individu.

Het bouwen en/of inrichten van een mantelzorgwoning biedt vele voordelen, maar biedt voor mensen die dit initiatief willen omarmen nog veel onduidelijkheden. En er hangen natuurlijk bepaalde voorwaarden aan het bouwen van een dergelijke woning. Zo moet het bijvoorbeeld in het bestemmingsplan passen.

Wij willen graag dat het college van B&W de mogelijkheden voor deze vorm van mantelzorg in Gemert-Bakel onderzoekt en bevordert.