Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2015

D66 Gemert-Bakel & Laarbeek roept provincie op tot actie

noord-brabant

Deirdre DiesveldDeirdre Diesveld

De afdeling Gemert-Bakel van D66 roept de provincie Noord-Brabant op tot actie. Het openbaar vervoer in Gemert-Bakel is van matige kwaliteit. De ruit is door de Tweede Kamer afgewezen welke alternatieve verbindingen krijgt Gemert-Bakel nu op het autosnelwegennet. Het melkquotum wordt afgeschaft en daardoor dreigt er een groter aantal koeien in de toch al overbelaste Peelregio te komen.

Met de provinciale verkiezingen in het zicht roept D66 afdeling Gemert-Bakel de provincie Noord-Brabant op om te zorgen voor een betere infrastructuur. Vanuit Gemert-Bakel is er geen snelle verbinding met de A2, A50, A73 en A67. De inwoners van de Gemert-Bakel moeten nu vaak een half uur of meer rijden voordat zij op deze autosnelwegen zijn. Het vervoer naar de steden Eindhoven, Venlo, Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg gaat uiterst traag en gepaard met veel tijd. Een snellere ontsluiting van Gemert-Bakel is zeer gewenst.

Ook in het openbaar vervoer is Gemert-Bakel erg minimaal bedeeld. Zo is er een niet erg gelukkige busverbinding met Helmond, doordat de lijn Helmond – Veghel is opgeknipt in twee gedeelten met een overstap in Gemert bij het Pastoor Poellplein. Dit levert onnodige wachttijd op. Ook de meeste kerkdorpen ontberen nog steeds een rechtstreekse verbinding met de hoofdkern Gemert. De studenten die studeren in Venlo, Nijmegen, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch zijn aangewezen op een reis met het openbaar vervoer waarbij minstens een keer of meerdere keren moet worden overgestapt. Dit moet beter om onze studenten voor de Gemert-Bakelse gemeenschap te behouden en reistijd te besparen.

In april wordt het melkquotum voor de melkveehouderij afgeschaft. Veel veehouders zullen als gevolg hiervan meerdere koeien gaan houden om zo de inkomsten te vergroten. Gevolg is dat het aantal dieren in een snel tempo zal groeien en de mestproblematiek nog erger wordt dan deze al is. Of dit alles ook gezondheidsrisico’s met zich mee brengt wordt op dit moment onderzocht. D66 pleit voor een stop op de uitbreiding van de veestapel totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. De provincie is bezig met een speciale Brabant-wet om hiertegen op te kunnen treden. In de tussentijd D66 pleit voor een noodmaatregel om verdere uitbreiding van de veestapel, vergroting van de mestproblematiek en uitbreiding van stallen te voorkomen. Tevens roept D66 het college van b en w op om de gestage groei van het aantal nertsenfokbedrijven een halt toe te roepen. Gemert-Bakel telt veruit de meeste van deze bedrijven in ons land.

Dit alles zal uiteraard ook worden meegegeven aan de nieuwe fractie van D66 die na de verkiezingen aantreedt. Mocht deze fractie na de verkiezingen deelnemen aan de coalitie, die het college van Gedeputeerde Staten gaan vormen, zal dit worden ingebracht voor het collegeprogramma. Dus belangrijk dat u morgen gaat stemmen. Deirdre Diesveld uit Gemert-Bakel is kandidaat voor D66.