Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 november 2016

D66 pleit voor volledige vergoeding Commanderij College

In de raadsvergadering van 10 november j.l. heeft raadslid Henk Giebels gepleit voor volledige vergoeding van de kosten van de interne verbouwing van het Commanderij College. Het college van B&W wil hiervoor slechts € 60.000 voor beschikbaar stellen, terwijl de volledige kosten € 180.000 bedragen. In de discussie kwam het CDA het Commanderij College al een beetje tegemoet door € 90.000 vergoeding voor te stellen. D66 diende een amendement in dat erin voorzag dat de vergoeding werd verhoogd naar € 180.000. Bij de stemming  over het amendement vroeg de fractie van de PVDA uitstel aan. De raad was het hiermee in meerderheid eens en dus vindt de behandeling van dit onderwerp weer plaats in de raadsvergadering van 2 februari a.s..