Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 november 2016

Begroting Gemert-Bakel voor 2017 goedgekeurd

Financien

Op 29 november heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel de begroting voor 2017 unaniem vastgesteld. In de gemeenteraad heerst een vrij grote unanimiteit over de te volgen koers. Slechts een tiental moties en een drietal amendementen werden ingediend. Het door D66 ingediende amendement om van het beschikbare budget voor “Trots op Agro en samenleven” € 26.000 te bestemmen voor Werkgroep Behoud de Peel en voor Mens, dier en Peel, werd verworpen. De ingediende (tezamen met de PVDA)  moties over bijzondere bijstand, starters, schulden bij jongeren en gezondheid werden allemaal aangenomen.