Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 december 2016

D66 blij met niet ontvankelijk aanvraag omgevings-vergunning geitenhouderij

Erg ingenomen is D66 met het besluit van het college van B en W van Gemert-Bakel om de aanvraag omgevingsvergunning voor een geitenhouderij op Muizenhol 1 te Bakel buiten behandeling te laten.  De reden hiervan is dat de aanvrager niet tijdig en volledig de benodigde gegevens heeft aangeleverd.  In feite komt dit neer om de aanvraag af te wijzen. Wil aanvrager opnieuw een vergunning aanvragen, dan stuit hij op het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan buitengebied waarbij geitenhouderijen voor 1 jaar worden uitgesloten,  dat de gemeenteraad op 15 november 2016 heeft genomen.

Geitenhouderijen waren in de jaren 2007 tot 2010 de oorzaak dat veel mensen ziek werden en/of overleden aan de gevolgen van de Q-koorts. Gemert-Bakel gaat in de toekomst aanvragen van veehouderijen ook toetsen op het aspect gezondheidsrisico’s.