Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 februari 2017

Politiek Cafe in Deurne

DAAG DE TWEEDE KAMER UIT.
boodschap aan Tweede Kamer voor noodzakelijke landelijke eenduidigheid en rechtlijnigheid in de regelgeving voor de gehele veeteelt sector:
woensdag 22 februari 2017. Inloop 19.30 start 20.00 uur.
20.00 Welkom
Voorstellen Gespreksleider Arend Meier (kandidaat Tweede Kamer)
Woord is aan Arend.
2) 20.05
Zo kan het ook, duurzame landbouw. Waar loopt de agrariër tegen aan.
Dhr Berkvens
In de presentatie geeft hij aan wat hij al gedaan heeft en nog wil gaan doen om de duurzaamheid te verbeteren en –bij dit laatste- waar hij dan tegenaan loopt met de regelgeving. Hij zal ook wat cijfermatige overzichten laten zien m.b.t. uitstoot ammoniak en fijnstof.
3) 20.20
Gezondheidssituatie en risico’s . drs. J. v.d. Nieuwenhof, huisarts te Helmond Brouwhuis/Rijpelberg)
(een huisarts bekend met het gebied) Gevolgen en bedreigingen. Situatie voor de volksgezondheid. Zoönose.
4) 20.35
Waar loopt zij tegen aan door de landelijke wetgeving., Anne-Marie Spierings, (gedeputeerde provincie N.Br., Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur; bestuurslid themagroep Duurzaam D66)
5) 20.50
Inventarisatie aangedragen vanuit de zaal
6) 21.05
Pauze 20 min (in de pauze worden de stellingen gemaakt op basis van de voorgaande discussie)
7) 21.25
Stellingen, Ja/Nee/Neutraal 20-30 min (hiertoe zijn er drie vakken waar de aanwezigen in kunnen staan, overeenkomstig hun standpunt. Uit elk vak zal er minimaal één toelichting worden gevraagd)
Bij deze discussie wordt natuurlijk op prijs gesteld wanneer de inleiders meepraten of antwoord geven.
22.00 sluiting
Interview met Jan Terlouw en Matthijs Sienot.
De schuldvraag is geen onderwerp van de avond.