Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 juni 2017

Bezorgdheid om vergunningverlening

D66 maakt zich alsmaar meer zorgen om de vergunning verlening aan veehouderijen. Steeds meer hanteert het college van b en w in de praktijk van alledag het principe er wordt een verbetering toegepast op een (of meer) gebied(en) van het milieu, dus is een vergunning verlening gerechtvaardigd. B en W gaat hierbij voorbij hetgeen door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten wordt voorgesteld, namelijk een staldering d.w.z. pas als er elders een vermindering van stallen en dieren plaatsvindt kan een vergunning om uitbreiding van stallen en dieren worden toegestaan. Hierbij wordt een reductie van 10% als uitgangspunt gehanteerd. In Gemert-Bakel wordt vergunning voor uitbreiding van stallen en dieren verleend indien er op een van de terreinen van het milieu verbetering wordt bereikt. Op deze wijze wordt er geen halt toegeroepen aan de alsmaar uitbreidende veestapel. Ook wordt op deze wijze geen recht gedaan aan het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden waarbij de conclusie wordt getrokken hoe meer dieren hoe meer het risico dat de volksgezondheid in gevaar komt. D66 blijft de vergunningverlening kritisch volgen.