Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 december 2017

11 november 2017 Symposium Gezonde Lucht

Gezonde lucht: realiteit of fictie?

Iedereen komt in aanraking met de buitenlucht. Eenieder is er dan ook bij gebaat dat deze lucht gezond is en niet schadelijk, maar is de lucht wel zo schoon en gezond als we denken? Wat weten we eigenlijk over de lucht en luchtverontreiniging? Voor veel mensen zijn dit lastig te beantwoorden vragen. Er is nog veel onbekend.

Zaterdagmiddag 11 november organiseren de D66 afdelingen Helmond, Asten en Gemert-Bakel een bovenregionaal symposium over luchtkwaliteit en gezondheid. Het doel van dit symposium is bewustwording: helderheid verkrijgen over wat er nodig is om meer duidelijkheid te krijgen over het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid en kijken wat de lokale overheid kan (moet) doen op dit gebied.

Dit is nodig, omdat vanwege de nieuwe omgevingswet meer op het bordje van de lokale overheden terecht komt. Het meten en toetsen van de zogenaamde omgevingswaarden hoort daar bij alsmede het stellen van normen en waarden hiervoor. Hieronder vallen onder andere fijnstof, stikstofdioxide, ammoniak en gevaarlijke stoffen op het moment dat grenswaarden (mogelijk) overschreden gaan worden.

Na een inleiding door het Longfonds zullen huisartsen de lokale situatie schetsen en een indruk geven van wat zij in hun praktijk tegen komen. Vervolgens wordt ingegaan op de taken voor de lokale overheid en het Helmonds bedrijf Fier (Automotive Campus) zal een aantal voorbeelden geven van maatregelen die gemeenten kunnen of moeten nemen ter vermindering van luchtvervuiling.

In november 2016 is in de Tweede Kamer een motie van Stientje van Veldhoven (D66) aangenomen ter ondersteuning van het Nationaal Luchtplan van het Longfonds. Tweede Kamerlid Jessica van Eijs zal de stand van zaken en de gevolgen van het regeerakkoord voor het onderwerp luchtkwaliteit verder uitdiepen.

Een grotere bewustwording van de problematiek moet zorgen voor meer draagvlak bij de lokale overheden. Draagvlak om concreet actie te ondernemen om luchtkwaliteit en daarmee gezondheid te verbeteren. Het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten als het om gezondheid gaat is uiteraard de GGD. Met de juiste ondersteuning zou de GGD meer onderzoek kunnen doen naar causale verbanden op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid. Het is aan de gemeenten om de handschoen op te pakken en werk te maken van een schonere leefomgeving.

Het symposium is politiek neutraal en wordt ondersteund door andere politieke partijen.

Tijd en plaats: 13.00 – 17.00 uur in het Annatheater, Floreffestraat 21a te Helmond.(2 minuten lopen van station Helmond)

Voor meer informatie of aanmelding: gezondelucht.realiteit.fictie@gmail.com