Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

D66 stelt college b en w vragen over veehouderij

De veehouderij staat de laatste tijd erg in de belangstelling o.a. door de maatregelen van de Provincie Noord-Brabant, de publicaties omtrent fraude met de mestverwerking, de weigeringen van vergunningen door de gemeenten Meijerijstad en Oirschot, etc. Ook in de gemeente Gemert-Bakel is de fractie alert op zaken betreffende de veehouderij. Onderstaand de vragen die aan het college van b en w zijn gesteld.

1. In het Eindhovens Dagblad van 22 december 2017 las ik in het artikel “Strengere controles en regels veehouderij” dat de er 33 van 64 Brabantse gemeenten meedoen aan dit project. Het project behelst dat de omgevingsdiensten minimaal een inspectieronde gaan houden bij de veehouderijen in een gemeente waarbij tevens voorlichting wordt gegeven over energiebesparing en de verwijdering van asbesthoudende daken. Zodoende wordt een goed beeld verkregen over de daadwerkelijke situatie van de plaatselijke veehouderij. Aangezien er verder geen namen van gemeenten worden genoemd, is mijn vraag: Doet de gemeente Gemert-Bakel ook mee aan dit project. Zo ja, kunt u iets meer meedelen over de omvang ervan en de planning. Zo neen wat is hiervan de reden.

2. Op een symposium in Helmond “Gezonde lucht: realiteit of fictie ?” werd door inleider J. Hoevenaars, oud huisarts te Elsendorp een kaart getoond waarop de metingen van de luchtkwaliteit door het RIVM werden weer gegeven. De gemeente Gemert-Bakel werd als een witte vlek weergegeven. Volgens de inleider is dit omdat de gemeente Gemert-Bakel niet heeft deelgenomen aan de meting door het RIVM omdat zij dit liever zelf wilde (laten) uitvoeren.
Mijn vraag is: Is de bewering van de inleider juist ? zo, ja heeft de gemeente zelf de meting van de luchtkwaliteit uitgevoerd en wat is het resultaat hiervan. Zo neen wanneer gaat dit alsnog gebeuren en wat zijn de redenen van de weigering om deel te nemen aan de meting door het RIVM.