Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 januari 2018

De overdracht van de woonwagenlocaties: nepnieuws?

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets over de woonwagenlocaties mochten horen. De vondst van een wietplantage, misschien ? Normaal is bij zo’n vondst een sluiting voor een paar maanden. Is dat hier ook gebeurd ??
Daar is opeens het nieuws van een stappenplan dat moet leiden tot de overdracht van de woonwagenlocaties aan Goed Wonen.

Hoe is de situatie op de woonwagenlocaties ? We weten van het bestaan van enkele honderdduizenden euro’s huurachterstand. Met iedere nalatige huurder is een betalingsregeling getroffen, zo meldt wethouder Anke van Extel in de commissievergadering. Het inlopen van de huurachterstand gaat evenwel mondjesmaat, zo vult zij aan. Je mag ook niet teveel verwachten…Of toch wel ??
Wat als een inwoner van Gemert-Bakel de huur of de aflossing van hypotheek geruime tijd weigert te betalen? Dan wordt u aangepakt door de verhuurder of de bank. Waarom gebeurt/gebeurde dit niet door de gemeente ?

Huurders van Goed Wonen krijgen een straffe betalingsregeling of een schuldsaneringsregeling bij huurachterstand. In die situaties moeten zij van een klein bedrag rondkomen. Wordt niet voldaan aan de betalingsregeling of kan de schuldsanering niet worden volbracht, worden huurders uiteindelijk uit hun huis gezet.
Bij de huurders van onze kampjes is ook een afbetalingsregeling getroffen, maar de openstaande schulden zijn nog steeds gigantisch. Na jaren van toekijken door de portefeuillehouder Bevers (geen handhaving i.v.m. sociale problematiek) was het plotseling de schuld van de wethouder Financiën dat er grote huurachterstanden waren. Al jaren wordt onze fracties aan het lijntje gehouden als wij vragen om actie en overdracht aan Goed Wonen.
Nu plotsklaps het stappenplan overdracht aan Goed Wonen in voorbereiding. Is de overdracht nu daadwerkelijk aan de orde? In de commissie Ruimte vroeg CDA raadslid Huub van Hout zich hardop af of onze vragen met de verkiezingen verband hielden. Dat getuigt van lef. Wij zijn er van overtuigd dat het stappenplan nu lanceren een verkiezingsstunt is. Goed Wonen gaat de inning van de huurschulden niet overnemen en het achterstallig onderhoud zal eerst op orde moeten zijn. Ook zal de verdere situatie moeten voldoen aan de normale normen die elders in de gemeente gelden. Een overname door Goed Wonen zal veel geld kosten. In Nuenen kost de overname meer dan 2 miljoen! Zoals Ton Vogels duidelijk maakte bij de begrotingsbehandeling is in de begroting van 2018 en verder niets geraamd! Het stappenplan is dus puur voor de Bühne.

Het is met de verkiezingen voor de boeg leuk om van alles te willen. Maar hoe serieus is dat als je er in de begroting niets voor opneemt? De Lokale Realisten wordt verweten tegen de begroting 2018 gestemd te hebben. Is dit verwijt wel terecht? Neen, voor de overname van de woonwagenlocaties is geen bedrag geraamd en zo voor nog veel meer zaken niet. Ton Vogels heeft die zaken bij de begrotingsbehandeling allemaal opgesomd en om opheldering gevraagd. Hij kreeg geen antwoord! Wij komen daar binnenkort nog op terug.

Van alles willen maar niets opnemen in de begroting! Gaat het financieel echt zoveel beter?