Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Een Kasteel voor en door Gemert

Het kasteel van Gemert is 600 jaar oud en heel bijzonder. Het is historisch en cultureel van grote betekenis. Ook economisch – denk aan toerisme en recreatie – biedt het kasteel veel kansen voor Gemert-Bakel. Het heeft enorme potentie. ‘Ons’ kasteel staat nu al weer enkele jaren leeg, de staat van onderhoud gaat daardoor achteruit en het park is niet toegankelijk voor publiek en onderhoud wordt er nagenoeg niet meer gepleegd.
Het kasteel moet weer een toekomst krijgen. Daarvoor is het nodig dat het een nieuwe functie krijgt. Nieuwe functies vragen mogelijk om aanpassingen aan bestaande bebouwing en wellicht is ook nieuwe bebouwing nodig. Daar moet zorgvuldig en terughoudend mee worden omgegaan.

Onlangs is bekend geworden dat BL Huisvesting het kasteel van de Congregatie van de Heilige Geest heeft gekocht. Op 5 februari j.l. zijn de plannen van het kasteel “Een kasteel voor en door Gemert” gepresenteerd. De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt en geven een globaal inzicht wat we ervan kunnen verwachten. Hierop zijn onze reacties gebaseerd.

Het terugbrengen van het kasteelcomplex in de oorspronkelijke staat heeft uiteraard onze instemming. Het slopen van de refter en de kapel vinden wij prima. De verbinding met het Ridderplein maakt dat het kasteel direct wordt betrokken bij het centrum van Gemert. Dit heeft duidelijk meerwaarde. De functies van wonen, long stay, studio, restaurant, hotel en conferentieoord hebben onze instemming. Ook de invulling van de Donjon als bruidssuite, expositieruimte en als het aan ons ligt ook als trouwlocatie, is een goed gekozen invulling.

De parkeerkelder onder het kasteelplein is een goede oplossing voor het niet verder belasten van het Ridderplein. Het terrein gelegen tussen de Komweg, De Haag en de Jezuïtenlaan vinden wij de meest geschikte locatie voor nieuwbouw. Wij zijn ingenomen met het voornemen om de ommuurde tuin als kruidentuin te gaan gebruiken. Dit geldt ook voor de restauratie en in stand houding van het botenhuis en prieel.

Onze bedenkingen en voorbehoud betreffen de expositieruimte Oranjerie genoemd in de plannen, op het voormalige sportveld. Ook met het bouwen van woningen op de locatie Hopveld zijn wij niet onverdeeld gelukkig.
Een beperkt aantal Hofjeswoningen van slechts één bouwlaag (goothoogte 3 m en nokhoogte 6 m) ingepast in de omgeving is daar voorstelbaar. Alleen indien het echt nodig zou zijn voor het behoud én de betaalbaarheid van het kasteelcomplex.

Wij juichen de plannen voor de openstelling van de kasteeltuin in het voorjaar van 2018 van harte toe. Ook in dit geval huldigen wij het principe vóór wat, hóórt wat. Wij zijn bereid voor die openbaarheid te betalen aan de nieuwe eigenaren. Dit kan bijvoorbeeld in het ruilen van de grond van de tuinen van Velt tegen de grond in de ommuurde tuin aan de H. Geestlaan. Het gaat ons om het behoud van het historische complex. Hoe meer er voor het kasteel betaald is, hoe moeilijker de restauratie en herontwikkeling. Wij vinden dat we niet moeten afwachten wat BL Huisvesting en zijn partners gaan doen maar als gemeente zelf (mede) initiatief nemen. Hiermee bedoelen wij vooraf aangeven wat we niet willen en anders willen, zodat BL Huisvesting een totaalplan in detail kan uitwerken dat de instemming heeft van de gemeenteraad en de bevolking. Dit is overigens in lijn met het ontwikkelperspectief “Een kasteel voor en door Gemert”.