Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Steeds meer plannen vertrouwelijk. Oorzaak verkiezingen ?

De raad van Gemert-Bakel wordt steeds op de hoogte gehouden door het college van b en w over allerlei zaken die spelen. Normaliter krijgen de raadsfracties hiervoor raadsinformatie nota’s als aanvulling op de notulen van de vergaderingen van b en w. In de raads- en/of in de raadscommissievergaderingen kunnen zonodig aanvullende vragen worden gesteld door de fracties van de verschillende politieke partijen. Dit kan niet indien een informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt door het college van b en w.

Het valt de laatste tijd op dat op steeds meer zaken de vertrouwelijkheid is gelegd. Wij noemen in dit verband:
– het verbeterplan van de initiatiefnemer om een varkensstal voor 10.000 varkens te bouwen aan de Jodenpeeldreef 9 te De Rips
– de nota Gebiedsvisie visvijver Dribbelei en omgeving.

Is het toeval of worden raadsleden op deze wijze nu even de mond gesnoerd. Immers de raadsleden weten dat er van alles te gebeuren staat, maar mogen niets over de plannen zeggen. Zelf op onderzoek uitgaan is ook lastig omdat je daarbij als raadslid al snel wat meer informatie moet prijsgeven. Op deze wijze wordt een raadslid monddood gemaakt, dit bevordert de openheid en transparantie niet. Een raadslid kan zo niet het werk doen wat wordt verwacht namelijk controle uitoefenen op het college van b en w en de uitvoering door het ambtelijk apparaat en verantwoording afleggen aan de bevolking (kiezers).

Wellicht heeft het te maken met de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018 en worden zo gevoelig kwesties op deze manier van werken even uit de openbaarheid en publiciteit gehouden. D66 staat voor openheid en een transparante besluitvorming ook al komt dat even niet zo goed uit.