Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Wie wordt er beter van ?

In de raadsvergadering van 1 februari 2018 werd aan de hand van een ingediende motie door Lokale Realisten & D66 gediscussieerd over de verplaatsing van een varkensbedrijf van Jodenpeeldreef 2a naar Jodenpeeldreef 9 in de De Rips. Het college van b en w wil hieraan meewerken op basis van het vertrouwelijke verbeterplan. Met dit verbeterplan wordt het bedrijf op de Jodenpeeldreef 2a beëindigd en op Jodenpeeldreef 9 een bestaand bedrijf gekocht. Hier wil de initiatiefnemer 10.000 varkens gaan houden. De vergunde emissies van dit nog te bouwen bedrijf worden sterk verminderd. De geur wordt met ca 60% verminderd en fijn stof met 40%, aldus de verstrekte informatie aan de raad.
Medewerking hieraan verlenen, betekent dat de initiatiefnemer een subsidie op basis van de Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord Brabant (SUN) ontvangt van € 600.000 waarvan de gemeente Gemert-Bakel € 90.000 betaalt.

Nu onze grote vraag en tevens onze grote bezwaren. Er staat op Jodenpeeldreef 2a in De Rips thans een bouwval die al meerdere jaren leeg staat. Ook op Jodenpeeldreef 9 staat op dit momenteel geen stal of iets dergelijks. Er is nu dus geen sprake van enige activiteit van welke aard ook op beide percelen. Nu komt er een nieuwbouw varkensstal voor het houden van 10.000 varkens en daar zouden de buurtbewoners en inwoners van De Rips beter van worden. Zelfs zodanig beter dat er € 600.000 gemeenschapsgeld, geld van de gemeente en de provincie en dus van u, aan subsidie voor betaald gaat worden.
Deze logica is toch aan niemand uit te leggen. Er is nu niks, er komen 10.000 varkens en daarmee komt extra stank en extra fijnstof emissie. Voor dit alles wordt als dank voor de goede plannen ook nog eens € 600.000 gemeenschapsgeld voor betaald.

Logisch toch ? Snapt u het nog ?
De fracties van het CDA en de Dorpspartij wel en die verdedigen deze plannen van het college te vuur en te zwaard. Ook de fractie van de PVDA zegt het te begrijpen en vertrouwd op het college..
Het is maar dat u het weet als u uw stem gaat uitbrengen op 21 maart a.s. voor een nieuwe gemeenteraad.