Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Behoud de magie van het kasteel

Veel Gemertenaren kennen het kasteelpark. Je kon er wandelen en er werden ook veel trouwreportages gemaakt. Veel mooie foto’s werden gemaakt bij de vijver en de Donjon. Als alles goed gaat, wordt de toegang tot het kasteelpark binnenkort weer vrij. Maar wat voor een kasteelpark blijft er over?

Als je vanaf het Ridderplein naar het poortgebouw wandelt, dan is dat al een aparte beleving. Wanneer je vervolgens over de houten brug en door het poortgebouw (1607) loopt, dan ben je ineens in een andere wereld. Je ziet aan de overkant een stenen brug met het tweede poortgebouw (1548) en aan de linkerkant de fantastische Donjon (1450). Drie originele delen van het oude kasteelcomplex. Tussen deze gebouwen loopt nu een dubbele rij prachtige oude bomen met links en rechts het kasteelpark.

En uitgerekend op deze plek zouden twee rijen met nieuwe huizen gebouwd gaan worden, grenzend aan het 17e-eeuwse poortgebouw. De nieuwe huizen zouden nodig zijn voor ‘expats’ uit Brainport Eindhoven… En de vier rijen eeuwenoude bomen tussen het ene en het andere poortgebouw zouden gespaard worden. Daar bouwen: Weg is de magie van het oude kasteelpark. Eeuwig zonde, vinden wij. Niet doen!

We zijn behoorlijk enthousiast over het totaalplan van de nieuwe kasteel-eigenaar BL Huisvesting. We willen daar ook graag aan mee werken. Het plan bevat heel veel positieve zaken: het verwijderen van de kapel en van de refter. En er komt een doorzicht en toegang vanaf het Ridderplein naar de binnenplaats van het kasteel. Woonappartementen in het hoofdgebouw, en een hotel in de Jezuietenvleugel die aan de binnenzijde fors verbreed moet worden. We kunnen niet alles bij het oude laten, dus tot zover: een prima plan.

Dat de nieuwe eigenaar geld nodig heeft voor zijn plannen en voor de noodzakelijke restauratie (ca. €3,5 miljoen) begrijpen wij. Daarom willen wij ook medewerking verlenen aan het bebouwen van het vroegere voetbalveld. Daar zou ons inziens verder alle nieuwbouw moeten gebeuren. Desnoods wat groter dan nu gepland, zodat er geen vleugels aan het 17e eeuwse poortgebouw hoeven te komen. Twee vleugels die de beleving van het kasteelpark ernstig aan zullen tasten. Niet doen! Bouw alles op het voetbalveld, en zorg voor een ontsluiting van het autoverkeer naar de West-Om / Komweg. Twee minuten lopen, en je bent bij het kasteelcomplex.

Niet bouwen tussen Donjon en poortgebouw. Behoud de magie van het prachtige kasteel en het kasteelpark. Daar gaan wij voor!

Thema

Het kasteel

Ons kasteel bestaat zo'n 600 jaar. Het door BL Huisvesting gepresenteerde plan "Een kasteel voor en door Gemert" is een goed uitgangspunt voor herontwikkeling. Om verdere vertraging te voorkomen en de ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, gaat de gemeente actief deelnemen in de uitwerking en realisatie van het plan. Wat ons betreft mag het de gemeente ook iets kosten (grondruil ?). Voor wat betreft de bereikbaarheid en het parkeren voor bezoekers zijn wij van mening dat de oplossing daarvoor (ondergronds ?) gezocht moet worden in de buurt van de Oranjerie, via de Komweg.

Lees meer