Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Nog meer varkens, kippen en geiten in Gemert-Bakel? Met subsidie!

Gemert-Bakel behoort tot de meest ongezonde gemeenten van Nederland. De belangrijkste oorzaak is de intensieve veehouderij. In alle Peelgemeenten is binnen de bestaande vergunningen uitbreiding van het aantal dieren mogelijk! In Gemert-Bakel is er zelfs nog ruimte voor minstens 20% meer dieren! Moeten wij dat willen? Onze vrienden van Dorpspartij en CDA vinden dat geen probleem. Wij wel!

In Elsendorp en De Rips heeft in het verleden een enorme toename van de intensieve veehouderij plaats gevonden. Ook rond Handel, De Mortel, Bakel en Milheeze neemt de intensieve veehouderij nog steeds toe. En onlangs is op een paar honderd meter van het centrum van Gemert (locatie De Haag/Kampen) nog een vergunning verleend voor forse uitbreiding. Alle gezondheidsrisico’s ten spijt worden uitbreidingsplannen van agrarische ondernemers door de meerderheid van B&W ondersteund.

Aan de Jodenpeeldreef 2A in De Rips zijn géén varkens meer gehuisvest. De stallen staan al jaren leeg. Er is daar dus nu geen milieubelasting. De gemeente had de vergunning kunnen intrekken maar heeft dat niet gedaan! In 2015(?) heeft de buurman (een grote varkenshouder) deze locatie gekocht. Hij wil daar weer varkens gaan houden. Maar wat hij wil (veel groter dan er vroeger was) kon niet binnen die bestaande vergunning, geurnormen, en niet binnen het bestaande bouwblok. Wat hij wilde kon dus gewoon binnen de geldende regels geweigerd worden.

In 2016 heeft die buurman bij de gemeente een principeverzoek ingediend om het bouwblok te wijzigen om zodoende nieuwe grotere stallen te mogen bouwen. Volgens de toelichting bij die aanvraag was de buurt toen niet tegen dit plan! Het huidige college heeft toen ingestemd met dit principeverzoek. De gemeenteraad is daarbij niet geraadpleegd!

Vorig jaar bleek de buurt plotseling wel tegen die uitbreidingsplannen te zijn. Nu ligt er een plan om in plaats van aan de Jodenpeeldreef 2A een stuk verderop aan dezelfde straat (Jodenpeeldreef 9) een zeugenhouderij te beginnen. Daar staan nu nog overblijfselen (ruïne) van een boerderij uit 1928. Ook daar is momenteel geen vee. Er is dáár op dit moment dus ook géén milieubelasting door intensieve veehouderij. Maar ook daar is nog sprake van een vergunning! Genoemde veehouder wil zijn plannen van de Jodenpeeldreef 2A veranderen en realiseren aan de Jodenpeeldreef 9.

Een meerderheid van ons gemeentebestuur is van mening dat de leefomgeving van dit overbelaste gebied Jodenpeeldreef met deze plannen verbetert. Van nul naar 8.000 varkens of 2700 zeugen levert een verbetering op!! Voor deze “verplaatsing” is € 600.000 subsidie aangevraagd. De provincie weigert tot nu toe antwoord te geven op onze vragen over die subsidieaanvraag en de rol daarin van onze gemeente. Van die subsidie zou € 90.000 voor rekening van Gemert-Bakel komen.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de bouw van stallen en de groei van de veestapel in De Rips ook nog met € 600.000 geld van ons allemaal wordt gesubsidieerd. Wij zijn van mening dat er geen dier meer bij kan in onze gemeente.

Thema

Gezondheid

Gemert-Bakel ligt in het meest vervuilde gebied van Nederland wat betreft luchtverontreiniging door de intensieve veehouderij. En zelfs in dit overbelaste gebied bestaat een grote kans dat de veestapel nog eens met ca. 20% wordt uitgebreid ! Gezondheid voor alles. Er komt geen dier meer bij. De kwaliteit van lucht, water en bodem moet echt verbeteren.

Lees meer