Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

CDA en Dorpspartij misleiden de kiezer!

Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Lokale Realisten en D66 werken intensief samen. De afgelopen jaren is gebleken dat we over belangrijke onderwerpen hetzelfde denken. Wat kunnen de inwoners van Gemert-Bakel van ons verwachten? Wat onderscheidt ons van de andere partijen?

Lokale Realisten & D66
Over veel zaken denken wij hetzelfde als de andere partijen. Maar niet over de aanpak van de overlast van de intensieve veehouderij en de financiële situatie van de gemeente. Daarover denken wij fundamenteel anders. We willen het woon- en leefklimaat verbeteren en Gemert-Bakel verduurzamen. Wij zijn kritisch en open. We geven geen kritiek om de kritiek maar omdat wij het anders zien en dat alle kanten belicht moeten worden. Wij willen graag weer samenwerken met andere partijen zoals de afgelopen 8 jaren, maar niet ten koste van onze principes.

Gezondheid en milieu.
Als je jaren geleden in de zomer thuis kwam zaten voorruit en koplampen van je auto vol met dode insecten. Hoe is dat tegenwoordig?
Minder insecten, minder bijen, minder vogels. Het gaat niet goed met ons milieu. Ja, wij zijn inderdaad een plattelandsgemeente. Daar hoort de veehouderij bij. Maar dat betekent niet dat we moeten doorgaan met steeds méér intensieve veehouderij.
Interessant is dat – wanneer je de Kieswijzer van het Eindhovens Dagblad invult – ook CDA en Dorpspartij net als wij tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij lijken te zijn. Maar geldt dat ook nog na 21 maart? De afgelopen periode hebben wij daar in elk geval niets van gemerkt. Integendeel, steeds waren zij fervente voorstander van uitbreiding, de wethouder Ruimte voorop. Elke uitbreiding werd goedgekeurd! De kiezers en gebruikers van de stemwijzer worden gewoon misleid!

Gemeentefinanciën
Alle partijen zeggen: We zijn op de goede weg. Dat klopt. Maar het plaatje wordt veel te rooskleurig voorgesteld. In de begroting van de komende jaren is geen rekening gehouden met onderstaande noodzakelijke uitgaven:
– achterstallig onderhoud wegen
– overdracht woonwagenlocaties aan Goed Wonen
– onderhoud visvijver Dribbelei
– Uitvoering Centrumplan Bakel
– kosten aanleg nieuw zwembad
– verkeersluw maken Vondellaan, Komweg, St. Annastraat
– vernieuwing schoolgebouwen o.a. Berglarenschool
– hogere kosten Jeugdzorg
En wat te denken van de al langer bekende afboeking op grond in De Rips van € 1.600.000!
Onze vrienden van het CDA en PvdA hebben er voor gezorgd dat de OZB is verlaagd. Dorpspartij, Lokale Realisten en D66 waren daar tegen omdat de tijd daar nog niet rijp voor is. Wij willen bovenstaande zaken uitvoeren en aanpakken maar daar is wel geld voor nodig. Geen mooi weer spelen met loze beloften.

Armoede onder kinderen
We geven jaarlijks miljoenen uit aan de zorg. Eind vorig jaar kregen wij te horen dat in Gemert-Bakel circa 600 kinderen in armoede leven. Wij vinden dat geen enkel kind in armoede op moet groeien. Elk kind moet mee kunnen doen, ongeacht het inkomen van de ouders. Samen met de Stichting Leergeld willen wij dit probleem aanpakken en daar extra geld voor uittrekken.

Ga stemmen!!