Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 maart 2018

De geschiedenis herhaalt zich. BESTUURDERS HOUDEN INFORMATIE ACHTER – TOT NA DE VERKIEZINGEN

15 maart, voorpagina van het Eindhovens Dagblad: “Q-koorts gaat nooit meer over”. In het hoofdartikel lezen we dat mensen die de Q-koorts hebben, nooit meer zullen genezen! In de periode 2006-2011 heerste in verschillende delen van ons land de Q-koorts. 74 mensen overleden als gevolg hiervan. In Noord-Brabant maakte de Q-koorts een paar duizend slachtoffers. De minister van Landbouw, Gerda Verburg en de minister van gezondheid, Ab Klink, beiden CDA, hebben deze zaak lang ontkend, toen gebagatelliseerd en uiteindelijk schoorvoetend toegegeven dat er veel dingen fout gegaan waren.

Q-KOORTS
Er is toen veel fout gegaan met informatie over de Q-koorts. Ook in Gemert-Bakel. Hier werd ook ontkend, gebagatelliseerd en tenslotte schoorvoetend toegegeven. De Burgemeester van deze gemeente moest toen een en ander in Oost-Brabant coördineren namens de regering. De voorlichting over het besmettingsgevaar van de Q-koorts was zwaar onvoldoende. En aanvankelijk werd er informatie achtergehouden.

LUCHTWASSERS
Nu dreigt er weer belangrijke informatie achter gehouden te worden over het onvoldoende werken van de ‘luchtwassers’ bij de intensieve veehouderij. (Luchtwassers zorgen er voor dat minder stoffen die het milieu aantasten worden uitgestoten. Daarmee kunnen grotere aantallen dieren in de stallen gehouden worden.)

Op dit moment zijn wethouders in Brabant op de hoogte van het feit dat er een rapport is van de Universiteit van Wageningen, waaruit blijkt dat de luchtwassers die op veel bedrijven met intensieve veehouderij gebruikt worden, veel minder werkzaam zijn dan eerder werd aangenomen. Mogelijk is de werking zelfs zoveel minder, dat er 15 – 30% minder dieren gehouden mogen worden.

Het rapport van de Universiteit van Wageningen is er een tijdje, maar zal pas na de verkiezingen bekend gemaakt worden. Waarom niet gewoon nu al? Komt het de bestuurders slecht uit ? Dat kan en mag geen reden zijn!!!

Op de bijeenkomst van Agrofood en Leefomgeving van 8 maart jl., waar onze wethouder Anke van Extel (CDA) aanwezig was, is tussen de Omgevingsdiensten en de Provincie Noord-Brabant afgesproken “dat we het spoedoverleg voor alle Brabantse gemeenten organiseren”.

Afgelopen donderdag 15 maart een gemeenteraadsvergadering in Gemert-Bakel. De fractie van de Lokale Realisten & D66 had informatie over deze problematiek en vroeg aan de betreffende wethouder of zij het bedoelde rapport kende. Haar antwoord: ‘Nee’. Dat snappen wij. Op de vraag of zij wist dat het bedoelde rapport eind maart gepubliceerd zou worden was het antwoord: ‘Nee’. Dat was en is vreemd. En op de vraag of zij wist dat hierover een spoedoverleg van wethouders en ambtenaren is gepland op het Provinciehuis, was haar antwoord ‘Nee’. En dat kan niet.
Onze wethouder was aanwezig op het overleg van 8 maart j.l..

Verder staan Gemert-Bakelse ambtenaren die gaan over landbouw en intensieve veehouderij op de verzendlijst van de desbetreffende email. Ook de gemeente Gemert-Bakel zelf, staat op de verzendlijst. Het spoedoverleg voor alle Brabantse gemeenten betreffende het rendement combiluchtwassers wordt daarin aangekondigd en wel “op de dag van publicatie van het meetrapport en de kabinetsreactie”. Hier spreekt toch echt wel urgentie uit !

Waarom schuift het Ministerie deze belangrijke zaken door naar eind maart ? en worden deze over de verkiezingen heen getild. Een deelnemende wethouder verzucht in een reactie “dat we dit al lange tijd weten, maar netjes ‘onder de pet hebben gehouden”.

Onze wethouder Ruimtelijke Ordening, mevrouw Anke van Extel (CDA) wilde in september 2016 niet weten van de mogelijkheid om de aanvraag voor een geitenhouderij (vanwege het risico van Q-koorts) in Bakel tegen te houden.

De Lokale Realisten hebben toen duidelijk gemaakt dat die mogelijkheid er wel degelijk
was. Nog verzette de CDA-wethouder zich. Tenslotte nam de Gemert-Bakelse gemeenteraad een motie van de Lokale Realisten aan tegen de nieuwe vestiging van een geitenhouderij in Bakel. Niet veel later verbood ook de provincie dat.

Wat is dat voor een wethouder die – alleen als het echt niet anders kan – de uitbreiding van de intensieve veehouderij in onze toch al overbelaste gemeente tegen wil gaan?
Wat is dat voor een wethouder die informatie achterhoudt over een spoedoverleg over het lagere rendement luchtwassers ?

Mevrouw Van Extel, wethouder Ruimtelijke Ordening in Gemert-Bakel, zegt nergens van af te weten. Is dit integer ???
Integriteit is momenteel een hot item en als het aan de minister Ollogren ligt komt er zelfs een integriteittoets voorafgaand aan de benoeming van een wethouder.

Wij zijn kritisch omdat het nodig is. De ernst van de zaak is ons wel duidelijk. Maar een wethouder die zegt van niks te weten, en informatie wil achter houden…. Dat kan echt niet.