Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

JENAPLANSCHOOL DE PANDELAAR

Binnen onze gemeente hebben ouders de vrijheid om hun kind aan te melden bij een school naar keuze. Een school die staat in de wijk waar we wonen, een school waarop we zelf hebben gezeten, een school die past bij ons kind, etc. Kortom; een school waar ouders zich prettig bij voelen en waar de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
In Gemert-Bakel hebben we de keuze ons kind naar een christelijke, openbare of naar de jenaplanschool te sturen. Deze keuzevrijheid wordt volop benut door ouders maar dat betekent ook dat er soms ‘huisvestingsproblemen’ ontstaan.

In maart 2018 heeft Jenaplanschool bij alle politieke partijen aan de bel getrokken. De Jenaplanschool blijkt zodanig in “trek” te zijn, dat deze uit zijn ”jasje” gaat groeien. Voor komend schooljaar en de daarop volgende heeft de school niet genoeg ruimte om alle leerlingen te huisvesten. In het vooroorlogse schoolgebouw is alleen ruimte op de zolder. Samen met de gemeente is de conclusie getrokken dat dit geen oplossing biedt, maar verdere actie van gemeentewege blijft uit.
Wij horen u nu denken; maar dan plaatst de gemeente toch noodlokalen, zoals dat bij De Samenstroom het geval is. Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. De Jenaplanschool heeft echter een zodanig kleine speelplaats dat bij plaatsing van noodlokalen nauwelijks speelruimte overblijft. Plaatsing van noodlokalen in het plantsoen voor de school is niet mogelijk omdat hierop een stankcirkel ligt van de tegenoverliggende boerderij, waardoor de aanvraag afgekeurd gaat worden.

Jenaplanschool De Pandelaar is ook zelf gaan kijken naar andere mogelijkheden en heeft -voor hun gevoel – de perfecte oplossing gevonden. Het huren van het naast gelegen kantoorgebouw tezamen met samenwerkingspartner Kinderdagverblijf De Ontdekking.
De gemeente houdt vooralsnog de boot af. Uit leerlingenprognoses van 2016 die de gemeente hanteert zou blijken dat de Jenaplanschool voldoende lesruimte heeft. Echter de daadwerkelijke cijfers van 2017/2018 en van de nieuwe aanmeldingen voor 2018/2019 geven een verschil aan van respectievelijk 22 en 27 met die verouderde prognoses.
Op dit moment wordt er een nieuw onderzoek gedaan door de gemeente om te kijken of de leerling-prognoses bijgesteld moeten worden. Wanneer die cijfers komen, is niet bekend en tot die tijd kan de Jenaplanschool niet verder. Toch raar dat aan verouderde prognoses meer waarde wordt gehecht dan aan de werkelijke cijfers.

Lokale Realisten & D66 zijn van mening dat elke school recht heeft op goede huisvesting en dat wij het onderwijs niet in de kou moeten laten staan. Vrijheid van onderwijs is een groot goed en het is de taak van de gemeente om te zorgen voor een goede huisvesting ervan. Aan deze zaken mag niet worden getornd. Wij zullen dit proces nauwgezet volgen en waar nodig actie ondernemen, zodat er snel duidelijkheid komt. Aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij vragen gesteld en op spoed aangedrongen. Het schooljaar is immers bijna ten einde en het nieuwe start over nog geen 3 maanden alweer….

Namens Lokale Realisten & D66,
Anne van den Nieuwelaar
Truus van Dijk
Dinie Methorst
Henk Giebels