Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

ONDANKS GOED VOORJAAR DREIGEND ONWEER

Heeft u ook genoten van het goede weer ? Waarschijnlijk bent u er ook op uitgetrokken en heeft u gefietst, gewandeld of een korte vakantie achter de rug of bent u een weekend weg geweest. Er was alle reden voor; het weer goed en economische gaat het Nederland voor de wind. Je komt zo nog eens ergens anders dan in je eigen omgeving en ontmoet andere mensen dan je dorpsgenoten. Dit levert verrassende resultaten op.

Fietsend vanuit eigen woonplaats naar de omliggende gemeenten merk je al snel dat de wegen in deze gemeenten beter onderhouden zijn of voorzien zijn van grasbeton randen of gewoon wat breder zijn dan in Gemert-Bakel. Als je een tussenstop wil maken vind je daar sneller een bank of picknick tafel en vooral altijd voorzien van een afvalbak.
Is het gras bij de buren dan echt groener ? Ja en dit heeft natuurlijk een reden. Gemert-Bakel heeft slechte financiële tijden gekend en drastische bezuinigingen waren noodzakelijk. Dit alles heeft uiteraard zijn weerslag op de kwaliteit van het openbaar groen en wegennet. De buurgemeenten hebben deze slechte tijd ook gehad maar lijken deze definitief achter zich te laten. In Gemert-Bakel kondigt zich een nieuwe tijd van bezuinigingen aan.
Waar zit dan het verschil ? Het antwoord is: de realiteit ontkennen.

Wat is de realiteit ? Over 2017 heeft Gemert-Bakel een tekort van ruim 2,6 miljoen euro zo blijkt uit de jaarrekening. Na dit resultaat bedraagt de algemene reserve minder dan een miljoen euro en het weerstandsvermogen bedraagt 4 miljoen euro minder dan vereist. Ook voor 2018 wordt een negatief resultaat voorzien.
Wat is hiervan de oorzaak. De belangrijkste veroorzaker is de decentralisatie van de zorg. De regering heeft de zorgtaken aan de gemeenten overgedragen en daarbij tegelijkertijd een bezuiniging door gevoerd. Dit geldt niet alleen voor Gemert-Bakel maar voor alle gemeenten in Nederland. Dit hebben wij kunnen zien aankomen, horen wij u denken. Dit is juist, maar er is niet naar gehandeld.
Steeds maar zeggen dat het beter gaat en allerlei zaken beloven te realiseren. Het gaat ook beter dan voorheen, maar nog steeds worden niet de vereiste bedragen in de begroting opgenomen. Voeg daar nog bij het verkiezingssnoepje van het CDA om de belastingen in 2018 niet te verhogen en het plaatje is compleet.
In het coalitieakkoord van het CDA en de Dorpspartij dat amper 6 weken geleden het levenslicht zag, staat over financiën het volgende: “De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans. Structurele uitgaven betalen wij uit structurele inkomsten. Gemert-Bakel heeft een sluitende begroting, met voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen.” Hoe anders is de werkelijkheid ! Zagen zij dat echt niet aankomen ? Of zijn we voor de gek gehouden ?

Wat gaat er nu gebeuren ?
Om te beginnen worden de belastingen in 2019 extra verhoogd om zodoende de verkiezingsstunt van het CDA weer ongedaan te maken. Verder gaan het ambtelijk apparaat en alle politieke partijen op zoek naar bezuinigingen die zo min mogelijk pijn doen. Ook wij zullen hieraan onze bijdrage gaan leveren in alle realiteit.
Wordt vervolgd……

Thema

Financiën

Het gaat financieel beter. Maar niet zoveel beter als men ons wil doen geloven. Grote en noodzakelijke investeringen worden vooruitgeschoven. Met verplichte afboekingen van grond wordt gegoocheld. Nieuwe projecten gaan geld kosten. De begroting geeft geen getrouw beeld. Wij willen eerlijk begroten ! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

Lees meer