Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

Zijn wij voor de gek gehouden ?

Het boekjaar 2017 ( ruim € 2,6 miljoen) sluiten wij net als 2016 met verlies af. Ook 2018 gaat een verlies opleveren.
Wij dagen u uit de verkiezingsprogramma’s nog eens na te lopen. Financieel leek er toen niets aan de hand.

In de raadsvergadering van 9 november 2017 meldden Lokale Realisten & D66 dat de meerjarenbegroting 2018-2021 geen getrouw beeld gaf van de werkelijkheid. Na de verkiezingen (21 maart 2018) presenteerden CDA en Dorpspartij op 9 mei 2018 trots hun coalitieakkoord. De financiële paragraaf beslaat nog geen halve pagina.
Citaat: “ De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans” en citaat “Gemert-Bakel heeft een sluitende begroting met voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen”.
Op 30 mei 2018 meldt de gemeente dat de jaarrekening 2017 negatief zal uitvallen. Volgens de wethouder Financiën is de financiële situatie flink verbeterd maar blijven we kwetsbaar. Maar geen zorgen; het college komt met voorstellen.

Op 12 juni 2018 volgt een presentatie voor raads- en commissieleden. Het wordt iedereen duidelijk dat het financieel goed fout zit.
Dit jaar is een tekort voorzien van € 2.2 miljoen. Met dank aan de mei-circulaire (we ontvangen meer geld van het Rijk) krijgen we de begroting van 2019 nog net sluitend. Voorwaarde: als we er in slagen om de 3D uitgaven binnen de budgetten van het Rijk te houden! Over hoe dan ? lezen we niets in de Kadernota 2019 e.v.! Het college heeft werkelijk geen idee en noemt geen enkel argument waarom dat gaat lukken. Of toch …. Er komt een werkgroepje met Raadsleden!

Uit het voorgaande volgt dat het nieuwe college tot 9 mei 2018 de bui nog niet zag hangen. Waarom niet ? Waarom zagen de Lokale Realisten & D66 die problemen in november 2017 al aankomen ? Waarom zagen andere gemeenten dat ook al veel eerder ? Ook gemeenten waarin wij samenwerken in Peel 5.1 zagen de bui aankomen !
Moeten we echt geloven dat de financiële tegenvallers ons college verrast hebben? Of is de raad en zijn alle inwoners meer dan een half jaar voor de gekgehouden ? Mooi weer spelen tot na de verkiezingen ! Pijnlijke beslissingen vooruit schuiven en uitstellen. Het CDA kwam zelfs nog met een verkiezingscadeautje: geen OZB inflatiecorrectie !
Maar stel dat het inderdaad als een verrassing kwam ! Wat zegt dat dan over onze organisatie. Is onze organisatie met verantwoordelijk wethouder Financiën werkelijk niet in control ? Als dat zo is, dan moeten we ons pas echt zorgen maken. Vooralsnog houden wij het er op dat we allemaal voor de gek gehouden zijn.

Onze fractie heeft in 2012 haar verantwoordelijkheid genomen en wij zullen daar ook nu niet voor weggelopen. Maar het college is nu aan zet, moet zich nu bewijzen en met concrete voorstellen en oplossingen komen.
Wij zullen die naar eer en geweten beoordelen, waarbij we er voor waken dat de lasten eerlijk verdeeld worden en dat verenigingen en organisaties niet de dupe worden van kortzichtig beleid. Stop met de struisvogelpolitiek !

Thema

Financiën

Het gaat financieel beter. Maar niet zoveel beter als men ons wil doen geloven. Grote en noodzakelijke investeringen worden vooruitgeschoven. Met verplichte afboekingen van grond wordt gegoocheld. Nieuwe projecten gaan geld kosten. De begroting geeft geen getrouw beeld. Wij willen eerlijk begroten ! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

Lees meer