Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 april 2019

De elite wel, de zwemliefhebbers niet !!

Enkele weken geleden vreesden we het al. Het college bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor om de erfpacht van de golfclub jaarlijks met € 90.000 euro te verlagen, terwijl de fracties van CDA en DP met duidelijke tegenzin instemmen met het voorstel om de zwemclubs de tijd te geven voor het maken van een alternatief plan. Een alternatief voor een eigen zwembad. Dit in plaats van de keuze van het college om verder te gaan met Fitland. De gegunde tijd was kort, erg kort. Was het eigenlijk wel een echte kans?
Maar tot verbazing van het college zijn de zwemclubs er in geslaagd om een goed onderbouwd alternatief uit te werken, een alternatief dat voorziet in een nieuw te bouwen zwembad op het Sportpark in Gemert. Een alternatief dat beter onderbouwd is dan de eerdere, veel duurdere, alternatieven van het college. Een alternatief dat wél voldoet aan de eerder vastgestelde eisen van de voltallige gemeenteraad (15 x 25 meter) en ook nog binnen het beschikbare budget. Een groot compliment voor de zwemclubs en alle betrokken (lokale) ondernemers is hier op zijn plaats. Hoed af en kat in het bakkie denk je dan.
College meet met 2 maten en zwicht voor chantage!
Het college is niet overtuigd en laat zogenaamde deskundige onafhankelijke partijen het plan doorrekenen. Maar hoe onafhankelijk ben je als je als partij zelf betrokken bent geweest bij de uitwerking van de eerdere, veel duurdere alternatieven van het college? En hoe deskundig ben je als er aantoonbaar grote blunders in de doorrekening gemaakt worden? Dit is het verhaal van de slager die zijn eigen vlees goedkeurt en het vlees van een concurrent afkeurt!
Het college wil blijkbaar bijzonder graag door met Fitland en houdt vast aan haar eerdere besluit. Een klap in het gezicht van de zwemclubs en alle betrokken lokale en regionale ondernemers. Het college zwicht blijkbaar voor de chantage van Fitland dat dreigt om het huidige bad direct te sluiten als voor het alternatief van de zwemclubs wordt gekozen. Nu hoor ik u denken “chantage”! Dat zijn wel heel grote woorden! Klopt, maar ik kan het niet anders noemen.
Welk risico is het grootst?
Het college durft het risico van een eigen bad blijkbaar niet aan. En toegegeven, er kleven risico’s aan de eigen exploitatie door de zwemclubs. Maar deze clubs hebben de afgelopen 20 jaar bewezen een betrouwbare partner te zijn die met voldoende vrijwilligers hun financiële verplichtingen netjes zijn nagekomen.
Wat ons betreft zijn de risico’s van het doorgaan met Fitland veel groter. Uit de gepubliceerde jaarcijfers blijkt dat Fitland het financieel zwaar heeft. Het eigen vermogen is negatief. Niet voor niets verkoopt Fitland al haar onroerend goed! Niet voor niets is het gebouw de afgelopen jaren zwaar verwaarloosd en niet voor niets eist Fitland dat de gemeente de renovatie van hún zwembad betaalt, en niet voor niets moet de gemeente véél geld vooraf betalen.
Bovendien meet het college ook hier met 2 maten! Fitland wil niet alleen geld, maar wil ook de omliggende grond er gratis bij hebben om daar woningen op te kunnen bouwen! En bovendien moet de gemeente dan ook nog vooraf instemmen met al die bouwplannen van Fitland, iets wat wettelijk zelfs verboden is!. Bij de doorrekening van het plan van de zwemclubs wordt de mogelijke opbrengst van die grond niet meegerekend! De gemeenteraad wordt dus ook nog misleid!

Gemeenteraad gebruik je verstand.
Is alle hoop verloren? Nee, de gemeenteraad kan orde op zaken stellen. Maar durven de CDA-en Dorpspartij- raadsleden het aan om af te wijken van het collegestandpunt. Ik hoop het wel. Ik hoop dat zij inzien dat doorgaan met Fitland, dus zwichten voor chantage, heilloos is. Dus CDA- en Dorpspartij- raadsleden doe wat jullie zelf altijd gepredikt hebben. Heb vertrouwen in de bestuurders en vrijwilligers van de betrokken verenigingen en heb vertrouwen in de betrokken lokale ondernemers.

Thema

Sport, het nieuwe zwembad, cultuur en onderwijs

Wij blijven investeren in het belang van onze sportverenigingen. Onlangs is nog een nieuw hockeyveld geopend. Nu is het verouderde zwembad in Gemert aan de beurt. Geen vage plannen en de kosten eerlijk en reëel begroten. De zwemverenigingen worden actief betrokken bij de planuitwerking en kunnen desgewenst een belangrijke rol krijgen bij de exploitatie.

De tijd van noodzakelijke bezuinigingen ligt achter ons. We herstellen de subsidies aan culturele instellingen en blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en de dorpshuizen ondersteunen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wel zien wij graag meer vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer