Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

En nu doorpakken !!!

Zo’n oproep vraagt om toelichting.
Nederland telt veel natuurgebieden en gelukkig ook in Gemert-Bakel.
Houden zo !

We hebben in ons land een stikstofprobleem, zeg maar gerust een MEGAprobleem. Vooral in onze provincie en in bijzondere mate onze gemeente. Oorzaak: grote intensieve veehouderij. Teveel dieren op een te klein grondgebied. Ook op andere onderdelen van onze maatschappij zorgt dat voor problemen. Industriële bouwprojecten, woningbouw, openbaar vervoer en infrastructuur zitten op slot. Plat gezegd er is “stront aan de knikker”.
Deze uitdrukking zegt precies waar het knelt, want met 45% uitstoot van stikstof in de landbouw/veeteelt kom je bij de grootste veroorzaker.
Andere herkomst van stikstof is industrie en scheepvaart 11%, wegverkeer 6,5% en huishoudens 6,5%.

Enkele weken geleden gooide landelijk D66 ‘n balletje op om de veestapel te halveren. Verontwaardiging en discussie alom en dat was precies de bedoeling. Een week lang zagen we niets dan verontwaardig van belanghebbenden uit de sector. Minister Schouten van Landbouw vond het niet gepast om dit probleem op deze manier naar buiten te brengen, maar zei ook heel duidelijk niet, dat het onjuist was.

Om te beginnen zouden we minimaal het aantal dieren moeten terugbrengen naar die hoeveelheid om van het mestoverschot af te zijn.
Dan zijn er geen mestfabrieken nodig en hoeven we onze burgers niet op stang te jagen met de dreiging van deze fabrieken voor hun leef- woonomgeving.
Na decennia van groot, groter, grootst wordt het de tijd van kleiner en klein. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Kringlooplandbouw in plaats van Bio-industrie.

Er is geld beschikbaar voor de inkrimping van de veestapel. Minister Schouten gaat nu doorpakken met steun van een al actieve provincie Noord-Brabant. Nu nog het college van b en w van Gemert-Bakel. De Lokale Realisten & D66 zullen het college hierbij van harte steunen

Fractie Lokale Realisten & D66