Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

Hoop op droge voeten voor Schutsveld in Gemert

 Ze hielden het niet helemaal droog tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. “Ze” zijn de bewoners van het Schutsveld in Gemert, die na 10 jaar strijd eindelijk  erkenning kregen van een unanieme gemeenteraad voor het probleem van de wateroverlast bij en in hun woningen.

Alle partijen in de gemeenteraad schaarden zich achter de door Lokale Realisten & D66, Sociaal Gemert-Bakel en VVD ingediende motie.  In deze motie wordt het College van B&W opgeroepen om een onderzoek te starten naar de omvang en oorzaak van de  problemen en met een oplossing hiervoor te komen. Dit klinkt alsof het een hamerstuk was, maar tijdens de vergadering van de Raadscommissie, en ook nu weer, stribbelde CDA-wethouder Anke van Extel- van Kaathoven tegen. Zij was en is van mening dat de rechter heeft uitgesproken dat er geen verband is tussen de wateroverlast aan het Schutsveld en de bouw van Ripsoever-Zuid. Maar de rechter heeft alleen geoordeeld dat een verband niet is aangetoond. Dat is duidelijk iets anders dan dat het verband er niet is.

Uiteindelijk, na een korte schorsing, ging ook het CDA akkoord met de motie waardoor de wethouder een unanieme gemeenteraad tegenover zich zag.
De indieners van de motie zijn dan ook benieuwd naar het vervolg, want het college liet weten zich op de uitvoering te gaan beraden. Wat de indieners van de motie  betreft kan dat kort zijn.
De bewoners van Schutsveld hebben al 10 jaar een groot probleem en zij voelen zich al die tijd in de kou staan.  Als je ergens bijna 20 jaar woont zonder vochtproblemen en je krijgt die opeens met meerdere woningen wél, dan is dat vreemd. Als kort daarvoor het wijstgebied achter je huis wordt bebouwd na eerst met 150 á 200 cm opgehoogd te zijn, kan dat bijna geen toeval zijn.
Het gaat hier ook niet om een individueel probleem, maar om het probleem van een groep inwoners waarbij gezondheid(schimmels!) en welzijn in het geding is. Dat mag een fatsoenlijke gemeente niet negeren.

 

Los van het waterprobleem is de aanname van de motie ook een gedenkwaardig moment om dat hier de functie van de gemeenteraad volledig wordt waar gemaakt. Het is ook de taak van de gemeenteraad om het beleid van het college te toetsen en te controleren.  Op dit punt heeft de raad zich in de ogen van Lokale Realisten & D’66 , Sociaal Gemert-Bakel en VVD uitstekend van haar taak gekweten.

 

Lokale Realisten & D66

Martien Bankers