Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

FRACTIE LOKALE REALISTEN & D66 ROEPT EXTRA RAADSVERGADERING BIJEEN

In samenwerking met Sociaal Gemert-Bakel heeft de fractie van de Lokale Realisten&D66 om een extra raadsvergadering verzocht. Het enige onderwerp van deze vergadering: Covid-19 oftewel het coronavirus. Deze vergadering is op dinsdag 26 mei j.l. gehouden.

Directe aanleiding was de besmetting van 2 nertsenfokkerijen in Milheeze en Beek en Donk. Deze besmetting werd bij een eerste test gevonden en pas na een week verschenen er wegafzettingen en omleidingen. In deze week werd volgens protocol een tweede test uitgevoerd door het RIVM, werd de Tweede Kamer ge√Įnformeerd en vervolgens de plaatselijke burgemeesters, die uiteindelijk tot actie overgingen. Een week tussen de eerste testuitslag en de daadwerkelijke maatregelen. Dat was wat onze fractie betreft een veel te lange tijd. In deze tijd kan het virus zich al volop verspreiden en onheil aanrichten. Vervolgens kwam de melding van nog 3 besmette nertsenbedrijven. De mens had de nerts besmet en vervolgens het bericht dat de nerts de eerste mens had besmet en nog wat later de tweede. Vele reacties, vooral van ongerustheid en angst, hebben wij mogen ontvangen.

De twee samenwerkende fracties hebben voor de extra raadsvergadering 2 insprekers gevraagd om hun mening te geven over deze kwestie. De plaatselijke doctor in de diergeneeskunde Mari van Berlo en de oud-directeur GGD Hart van Brabant. Beide heren wezen op de gevaren die in deze regio extra spelen. Allereerst de grote hoeveelheid en diversiteit aan dieren. Verder de hoge concentratie fijnstof in de lucht. En als laatste het steeds meer voorkomen van besmetting van mens op dier en weer van dier op mens. Dit laatste is gevaarlijk omdat hierbij het virus kan muteren.

De Gemertse dierenarts J. Koenen heeft samen met zijn collega een brandbrief gestuurd naar de minister. Hij beklaagt zich over de berichtgeving van het ministerie. De interpretatie van de testuitslag over het besmettingsgevaar buiten de stal vindt hij discutabel. Verder waarschuwt hij voor een stijgende infectiedruk, nu de meeste nertsen jongen hebben. Hij was als deskundige gevraagd om vragen van raadsleden te beantwoorden.

Bart van Oort van de Dorpspartij vroeg zich tevoren af of een raadsvergadering wel zin heeft. Zo ook Stefan Janszen van het CDA. Hun argumenten: De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, maar de regie ligt bij de minister en de Tweede Kamer.

Tijdens de raadsvergadering werd de ernst van de situatie al snel voor iedereen duidelijk. Gemert-Bakel is niet alleen het centrum van de nerstenhouderij, maar ook een gemeente met heel veel diverse diersoorten dicht bij elkaar. De dieren besmetten steeds meer de mensen, zoals eerder bij de Q koorts en nu bij corona.

De raad nam uiteindelijk unaniem de besluiten om:

– een brandbrief te schrijven naar de minister Schouten met het verzoek om ons bij een eerste signaal van een mogelijke besmetting te informeren en direct waarschuwingsborden te plaatsen in de directe omgeving.

– aan te dringen op het veelvuldig en intensief testen van alle nerstenhouderijen en deze direct te ruimen zodra er sprake is van een positieve uitslag. Vervolgens aan te dringen op maatregelen zodat katten en honden niet op de nertsenstallen kunnen komen en/of kunnen verlaten (ophokplicht).