Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2020

Ikke, ikke, …..!

Iedereen die kinderen heeft kent deze woorden wel…

Die kleine uk wil alles voor zichzelf en zodra er woordjes uit zijn mond komen zijn dit woorden die veel gehoord worden.

Onze jongste uk praat nog niet, maar dit waren wel de eerste woorden die in mij opkwamen na het lezen van het Eindhovens Dagblad van 30 mei jl. Hierin stond dat ons college het plan heeft om de jongerenwerkers zelf in dienst te nemen en het budget voor vluchtelingenwerk te halveren. De reden die genoemd werd in de krant was eigenlijk niet serieus te nemen: jongerenwerk bij de gemeente onderbrengen zou zorgen voor kortere lijntjes tussen verschillende partijen en de jongerenwerkers zouden zo dichter bij lokale gebiedsteams staan. Maar de jongerenwerkers zitten nu ook al bij de overleggen met de gebiedsteams en staan in nauw contact met de verschillende partijen. Het halveren van het budget voor vluchtelingenwerk kan volgens dit college, omdat er minder statushouders zijn. Deze zijn er niet minder, vanwege corona en problemen bij de IND stromen er minder in. Iedereen weet dat dit zo weer kan veranderen.

 Nadat ik het artikel nog een keer doorgenomen had, dacht ik dat het nog maar een plan is en dus nog niks vast staat. Maar het tegendeel is waar: De LEVgroep heeft op 19 mei jl. te horen gekregen dat het collegebesluit genomen is en met terugwerkende kracht ingaat. Even praktisch gekeken betekent dit dat de medewerkster van vluchtelingenwerk geen werk meer heeft voor de rest van dit jaar want we zijn inmiddels al een half jaar onderweg. Met als gevolg dat onze inwoners dus in de kou komen te staan.

In de commissievergadering van donderdag jl. heeft de directeur van de LEV groep ingesproken. Hij gaf aan dat hij, ondanks de eventuele problemen die hem dit kunnen gaan opleveren, daar stond voor zijn team. Een team dat in onzekerheid verkeert en jongerenwerkers die al aan het kijken zijn naar andere functies, omdat zij absoluut niet in gemeentelijke dienst willen. Het gaat zelfs zover dat er vanuit onze burgemeester contact is opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht over het inspreken en functioneren van de directeur van de LEV groep.

Na deze commissievergadering blijft bij meerdere aanwezigen een nare bijsmaak achter. Wat is de rol van ons college geweest? Is dit een juiste beslissing? Hoe staat het binnen onze gemeente met de vrijheid van meningsuiting en het recht op inspreken?

Wij denken dat het jongerenwerk goed zit waar het nu zit, en hoort waar het nu zit. Het is betrokken bij de lokale gebiedsteams, staat in nauw contact met hulpverleners wanneer dit nodig is. En het belangrijkste: het jongerenwerk is onafhankelijk en heeft een vertrouwensrelatie met vele jongeren in onze gemeente.

Korten op vluchtelingenwerk betekent dat we de (regel)druk nog meer op vrijwilligers leggen en de verantwoordelijkheid op hun schouders terecht komt. Dit is absoluut niet wenselijk!

 

Zoals het bekende spreekwoord luidt: schoenmaker, blijf bij je leest!