Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 augustus 2020

Hoe nu verder?

Centrum Handel

In de raadsvergadering van 9 juli j.l. stond het bouwen op de locatie Onze Lieve Vrouwenstraat 36a hoek Johannes Keijzershof te Handel op de agenda. Maar liefst 6 woningen zouden op deze plek in hartje Handel moeten worden gebouwd. Een drietal zienswijzes ingediend door inwoners probeerden dit gedetailleerd en gemotiveerd om te buigen naar maximaal 4 woningen. De coalitie van CDA en Dorpspartij hadden hiervoor geen begrip en stemden voor en de oppositie had het nakijken. Een bouwkundig gedrocht zal in de toekomst deze plek sieren.                                                                                     Eenzelfde lot leek tot voor kort de plek van de Oude Bron beschoren. Maar wat schetst onze verbazing de Dorpspartij “Sterk op de inhoud” komt in een artikel in het Gemerts Nieuwsblad van 25 augustus j.l. hierop terug. Kennelijk is de druk van de petitie, die door een ruime meerderheid van het dorp is getekend, de partij teveel. Ineens telt ruimte, groen en openbare ruimte. Wat bij de Lokale Realisten & D66 normaal is, luisteren naar hetgeen de bevolking wil, dringt door tot de Dorpspartij. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Aankondigingen gemeenterubriek

Het bouwplan Rooye Hoefsedijk 41, Gemert heeft duidelijk gemaakt dat een aankondiging in de gemeentelijke rubriek Vergunningen niet te vertrouwen is. Achter “Bouwen nieuwe stallen Rooije Hoefsedijk 41 / Afwijken van Bestemmingsplan en milieu” ging een heel andere zaak schuil. Het betrof een toename van 4.575 varkens en biggen tot totaal 8.616 dieren. Vervolgens treffen wij in het Gemerts Nieuwsblad van 4 augustus j.l. een aankondiging van maar liefst 4 aanvragen voor bedrijfsgebouw en/of loods zonder verdere vermelding. Wat gebeurt er in deze bedrijfsgebouwen en wat wordt er opgeslagen in deze loodsen. Waarom wordt hierbij niet vermeld dat het om een zeugenstal gaat (Gerele Peel 16) en de loodsen dienen voor de opslag/berging van groenten en werktuigen. Als deze vermelding erbij staat weten wij waarover het gaat en/of een zienswijze en/of bezwaarschrift ingediend moet worden. De bevolking niet volledig informeren staat gelijk aan niet informeren. Dit mag niet, de gemeente heeft hiertoe de plicht. In rechtszaken gaat de gemeente onderuit als niet voldoende duidelijk is gepubliceerd. Dit moet veranderen, daar gaan wij voor; wij willen niet dom gehouden worden.

Nertsenfokkerijen

De minister heeft besloten dat alle nertsenfokkerijen in maart 2021 moeten stoppen. Wij juichen dit besluit toe nu preventief ruimen kennelijk te duur en politiek niet haalbaar is. Wij gaan er vanuit dat deze boeren fatsoenlijk gecompenseerd worden. De vraag die zich nu aandient, wat komt er voor terug ? Wij zijn van mening dat Gemert-Bakel al veel te veel dieren herbergt. Dus geen extra dieren ! Verplaatsing van bestaande veeteeltbedrijven dichtbij bebouwde kom(men) naar de nertsenbedrijven in het buitengebied, dat kan. Op die inzet van ons kunt u rekenen.

Lokale Realisten & D66

Ton Vogels heeft onze fractie verlaten per 1 september j.l. Aan zijn vertrek liggen geen meningsverschillen, ruzie, of i.d. ten grondslag. De samenwerking tussen de Lokale Realisten en D66 is goed en blijft ook na zijn vertrek. Wij betreuren zijn vertrek en zijn hem dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet , dossierkennis en inbreng. Ton gaat verder als eenmansfractie. (Zie persbericht van 29 september op deze site.)