Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 september 2020

LEVgroep Gemert-Bakel is niet meer!

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord omdat u vrijwilliger bent of hulp/ondersteuning krijgt vanuit LEVgroep, of door hen geïnformeerd over het besluit dat is genomen over de dienstverlening per 1-1-2021. Voor hen die het compleet ontgaan is: LEVgroep Gemert-Bakel heeft de samenwerking met onze gemeente per 1-1-2021 opgezegd.

Nu zult u misschien denken: maar waarom dan? Het is toch goed zoals het is? LEVgroep is onafhankelijk, doen hun werk goed en zou toch samen met de gemeente uitkomen mbt jongerenwerk?

Helaas ligt alles toch wat anders: Even de geschiedenis…

2018: het visieverschil tussen gemeente en LEVgroep wordt duidelijk. Waar de gemeente het welzijnswerk zelf wil kunnen regisseren en integreren is LEVgroep van mening dat zij onafhankelijk en zelfstandig, onder eigen aansturing, hun werk moeten kunnen doen. Door de gemeente wordt besloten om de gezinscoaches in dienst waren van de LEVgroep, in eigen dienst te nemen.

Eind 2019/begin 2020: de gemeente geeft aan dat een bezuiniging te is volbrengen en besluiten om de LEVgroep te korten. Besloten wordt om de jongerenwerkers in eigen dienst te nemen en het budget voor Vluchtelingenopvang te halveren. Volgens het college zou dit een besparing opleveren voor de gemeente en zouden op deze manier de lijntjes tussen jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin korter worden. Ondanks een poging van de oppositie-partijen om de bezuiniging bij de LEVgroep terug te draaien, vonden CDA en Dorpspartij dat er geen vuiltje aan de lucht was. Wel zou door het college, wethouder Steeghs, gehoor gegeven worden aan de oproep om toch weer samen met LEVgroep om de tafel te gaan om er op een goede manier uit te komen.

Nu september 2020: de gemeente geeft in de gesprekken met de LEVgroep aan dat zij naast het overnemen van het jongerenwerk en het korten van Vluchtelingenwerk, voornemens zijn om alle werkvormen (denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, vluchtelingenopvang, financieel spreekuur etc.) onderdeel te maken van de gemeentelijke gebiedsteams. De LEVgroep blijft voor de betrokken beroepskrachten dan nog wel de werkgever, maar de aansturing en begeleiding wordt door de gemeente gedaan. Dit is alleen niet zoals LEVgroep het welzijnswerk ziet en wil uitvoeren. Uiteindelijk wordt dus besloten om de samenwerking stop te zetten.

Maar wat betekent dit voor onze inwoners? Er wordt in het persbericht gesproken door wethouder Steeghs dat “de zorg blijft zoals die is”. Hier zetten wij toch echt onze vraagtekens bij?!? Naast het feit dat nog van alles onduidelijk is (gaan alle beroepskrachten en vrijwilligers over naar de gemeente?), is de stap om bij een gemeentehuis aan te kloppen voor hulp, hoger voor de meeste mensen, dan deze is in het gebouw waar LEVgroep is gehuisvest en waar je “gewoon” binnen kan lopen.

We snappen de beslissing die genomen is door de LEVgroep en willen alle medewerkers en vrijwilligers via deze weg bedanken voor hun jarenlange inzet! Wij wensen hen allen veel succes de komende maanden!

Laat de inwoners van Gemert-Bakel nog een paar maanden trots zijn op jullie inzet en organisatie!!

Anne van den Nieuwelaar                                                                                                                                         Dini Methorst-van Kessel

Lokale Realisten & D66