Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 oktober 2020

Wordt het werkelijkheid ?

Onlangs verschenen in 2 edities van het Gemerts Nieuwsblad interviews (advertorials ?) met de wethouders Steeghs en van Extel. Met het vertrek van de LEVgroep en de Rooijehoefsedijk 41 gaat het allemaal wel goed komen, zo was de strekking van de verhalen.

LEVgroep

Het optreden van wethouders Steeghs en adviseurs  is geen voorbeeld van een democratisch proces. De wens om de zorg vanuit de gemeente te leveren, overheerst dit proces. De vrijwilligers, de cliënten, de LEVgroep, de adviescommissie en de raad hebben geen of geen volledige antwoorden gekregen op hun vragen. Het resultaat: vertrek van een gedeelte van de adviescommissie en het opzeggen van het contract door LEVgroep. De wethouder kan op zoek naar een nieuwe zorgverlener die de tijdige en juiste zorg kan leveren. Dit alles tegen de achtergrond van de financiële eis geen overschrijding van het budget. Gaat dit alles lukken en op welke termijn ?

Rooijehoefsedijk 41

Wij zagen  bij de Dorpspartij  dat een petitie in Handel over de Oude Bronlocatie wonderen verricht in de denkwijze van deze partij. Nu een petitie met 3600 ondertekenaars, vindt dat uitbreiding van varkens en daarmee gepaardgaande stank en risico’s voor de volksgezondheid, echt niet kan, komen CDA en Dorpspartij plotsklaps met een charmeoffensief. In een motie wordt burgemeester en wethouders gevraagd om een alternatief voor en met deze ondernemer te zoeken. Verder wordt gevraagd te kijken waar extra verbeteringen realiseerbaar zijn. Wij zijn ontzettend blij met de ingezette koerswijze, maar wordt het ook werkelijkheid ? Immers aanvrager lijkt te voldoen aan alle eisen die de wet stelt, zo merken beide partijen op. Wij hebben jarenlang gevraagd om een gebiedsvisie waarbij voor veehouders op een acceptabele afstand van de kom van de dorpen, in het buitengebied plek is voor de uitoefening van hun bedrijven. Dit werd steeds tegengehouden door voornoemde partijen en moest het college van b en w jarenlang vergunningen afgeven gunstig  voor veehouders en ongunstig  voor inwoners van de 7 kernen. CDA en Dorpspartij willen nu de indruk wekken dat het niet aan hen ligt als de vergunning alsnog wordt verleend of als de gemeente een schadevergoeding moet betalen.  Wij zijn benieuwd, wat de denkwijze van het CDA  en Dorpspartij is voor een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied.

Kasteel/Centrumplan

Onze zorg is, dat BL Huisvesting plannen steeds bijstelt. Met regelmaat worden eerder gepresenteerde plannen vervangen door geheel andere plannen. Reden dat wij niet hebben ingestemd met het voorgestelde coördinatiebesluit, omdat een definitief totaalplan ontbreekt. Vooraf parkeren en bereikbaarheid regelen en daarna besluiten over bouwplannen op de verschillende plekken. Ontsluitingsstructuur, inclusief parkeerstructuur, dient leidend te zijn voor waar, wat en hoeveel wij bouwen. Het is momenteel een puzzel van losse stukjes, denk hierbij aan toegang tot het kasteelcomplex, centrumplan en bereikbaarheid. Dat moet naadloos op elkaar aansluiten. Een intensievere samenwerking en sturende rol door de gemeente is voor ons een absolute voorwaarde voor succes. Wij zijn niet vergeten wat er is gebeurd bij Nazareth: een hoge bebouwing in plaats van een begijnenhofje.