Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2020

Brandbrief naar college van b en w Gemert-Bakel

Onderwerp: Nieuwe ontwikkelingen geitenhouderij Muizenhol 1 te Bakel

Geacht college,

Medio juni werden wij als Raad door u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag op de locatie Muizenhol 1 (omgevingsvergunning voor het bouwen van een geitenstal voor 2500 geiten). In maart van dit jaar heeft de gemeente Gemert-Bakel de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor geitenstallen aan Muizenhol 1 in Bakel geweigerd. Hier was onze fractie erg blij mee. Er is toen echter beroep hiertegen ingediend door dhr. Knoops bij de Rechtbank Oost-Brabant. Recentelijk heeft u ons bericht over de uitspraak die op 30 september 2020 door de Rechtbank gedaan is in deze zaak, waarin het beroep gegrond verklaard is en het besluit van de gemeente vernietigd. Tevens heeft de Rechtbank aangegeven dat het college binnen 6 weken na de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar dient te nemen. Partijen kunnen binnen 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State.

Lokale Realisten & D66 is onaangenaam verrast door de uitspraak van de Rechtbank. Het is zeer onwenselijk om een geitenhouderij met 2500 melkgeiten zo dicht bij woonwijken te realiseren. Dit zorgt voor enorme gezondheidsrisico’s (denk aan besmetting met q-koorts of andere virussen). De gezondheid van onze inwoners dient ten alle tijde gewaarborgd te blijven. De huidige Corona-crisis laat weer eens zien hoe kwetsbaar wij zijn bij het ontstaan van dergelijke virussen.

Daarom is het voor onze fractie van groot belang dat de gemeente Gemert-Bakel in hoger beroep gaat bij de Raad van State en, bij een nieuwe beslissing op bezwaar, de gezondheid van onze inwoners voorop stelt.

Gezien het grote gezondheidsrisico en de ontstane onrust roepen wij het college tevens op om naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank ook zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de gemeente Helmond, waar de lokale D66-fractie eenzelfde verzoek indient, om hierin gezamenlijk op te trekken.

Wij spreken de hoop en verwachting uit dat het college er alles aan gaat doen (zowel bestuurlijk als juridisch) om de vestiging van een geitenhouderij in Muizenhol tegen te houden.

 

Graag vernemen wij uw reactie op korte termijn.

Namens de fractie van Lokale Realisten & D66

Deirdre Diesveld
Raadslid Lokale Realisten & D66