Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2020

Voorlopig geen geitenhouderij Muizenhol 1 te Bakel

Op 30 september j.l. heeft de Rechtbank Oost-Brabant het besluit vernietigd van de gemeente Gemert-Bakel om de bouwaanvraag van een geitenstal Muizenhol 1 te Bakel te weigeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2020 besloten tegen deze uitspraak van de rechtbank hoger beroep in te stellen.

Op 17 november 2020 heeft het college verder besloten de aanvraag omgevingsvergunning eerste fase onderdeel bouwen te weigeren. De reden: De aanvraag voor het oprichten van geitenstallen voldoet niet aan de voorwaarden van een zorgvuldige veehouderij vanwege de risico’s die geitenhouderijen met zich mee brengen voor de volksgezondheid. Tegen dit besluit kan door belanghebbende binnen 6 weken beroep worden ingesteld.

Wij wachten het instellen van beroep en de uitspraak van de Raad van State in hoger beroep rustig af in de gedachten dat een geitenhouderij voorlopig gedurende deze procedures nog geen werkelijkheid wordt.