Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2020

HOE GAAT HET VERDER

U zult wellicht denken hoe het verder gaat met het college van b en w nu zowel Anke van Extel als Inge van Dijk het wethouderschap binnenkort neerleggen. Nou, wij hebben voldoende vertrouwen in de CDA fractie in onze gemeenteraad dat deze in een goede opvolging voorziet. Willeke van Zeeland wordt voorgedragen. Zij krijgt onze volle steun en we wensen haar veel succes. Een voordracht van de volgende kandidaat wachten wij met vertrouwen af.

Waar wij ons wel veel zorgen om maken is hoe het verder gaat op de Rooije Hoefsedijk. De bouwplannen op nummer 41 voor een nieuwe stal gaan door bij gebrek aan haalbare alternatieven. De aanvrager voldoet aan alle voorschriften. Ook het ingewonnen GGD-advies geeft geen aanleiding tot een weigering van de vergunning. Aldus luidt de verklaring van burgemeester en wethouders. De 3600 ondertekenaars van de petitie tegen deze bouwaanvraag staan in de kou. Hen rest alleen doorprocederen tot aan de Raad van State. Hebben zij dan niets bereikt ?  Ja zeker wel. Vele inwoners van Gemert-Bakel zijn geattendeerd op de problematiek van mest en stank van een veehouderij in de nabijheid . Wat de inwoners van de wijk Paashoef in Gemert overkomt, kan zo maar in een andere wijk of kerkdorp spelen. Veel onbegrip is ook ontstaan over het gegeven dat schuin tegenover de staluitbreiding 200 meter verderop, een collega varkenshouder gebruik maakt van de stopperregeling. Daar waar de ene varkenshouder stopt, gaat de andere verder met meer dan een verdubbeling van het aantal dieren. Wat is dit voor een beleid ? De stopper vermindert de veestapel, mest en stank met een in onze ogen goudgerande vaststellingsovereenkomst. En de overbuurman doet deze vermindering weer geheel teniet. Veel gemeenschapsgeld, dus geld van u en ons, wordt betaald om veehouders te laten stoppen. Als tegelijkertijd uitbreidingen van veehouderijen niet tegen te houden zijn, dan is de stopperregeling toch dweilen met de kraan open ?

Deze situatie kan wel veranderd worden ! De wettelijke mogelijkheden zijn er maar nu nog de plaatselijke politieke wil. De omgevingswet geeft de mogelijkheid aan de gemeenteraad om een omgevingsvisie vast te stellen. Hierin kan bepaald worden hoe met de veehouderij wordt omgegaan. Wat ons betreft is het duidelijk, wij zijn voor vermindering van de veestapel en tegen elke vorm van uitbreiding. Verder willen wij het gemeenschapsgeld zodanig gebruiken dat het ook merkbaar iets oplevert voor de bevolking. Dus een stopperregeling moet ook echt leiden tot vermindering van de veestapel, zeker in onze gemeente.

Ook de provincie heeft bevoegdheden om voorwaarden en/of eisen te stellen in het buitengebied. Met een college van Gedeputeerde Staten waarin het CDA aan deze knoppen draait, in het zadel geholpen door Forum voor Democratie, is dit moeizaam. Onlangs is een aantal broodnodige voorwaarden teruggedraaid of uitgesteld. Ook plaatselijk draait het CDA,  met steun van de Dorpspartij, nadrukkelijk aan de knoppen en werpt de partij zich publiekelijk op als de partij van en voor de agrariërs. Ondertekenaars van de petitie, iedereen die belang hecht aan een gezonde leefomgeving:  jullie kunnen met de aankomende verkiezingen het verschil maken !