Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Wat ons opvalt

Ventilatiesystemen

De corona crisis houdt ons sedert het begin van dit jaar allemaal bezig. Groot was de verontwaardiging toen in het voorjaar de scholen moesten sluiten. De scholen met slechte ventilatiesystemen zouden mogelijk verspreiders van het virus zijn. Minister Slob van onderwijs riep de schoolbesturen en gemeenten op om onderzoek te doen en ventilatiesystemen die niet voldoen snel aan te passen aan de norm. Voor deze actie stelde hij extra budget ter beschikking. Zolang de aanpassing niet was verricht, werd geadviseerd goed te ventileren o.a. door les te geven met de ramen open. Van de basisscholen ’t Einder, Berglarenschool en Pandelaarschool horen wij berichten dat het ventilatiesysteem niet voldoende werkt en verouderd zou zijn. Het regelmatig ventileren was tot voor kort, gezien de weersomstandigheden, redelijk goed te doen. De winter staat voor de deur en stoken met de ramen open is nu niet direct een energie vriendelijke oplossing. Een oplossing op korte termijn is kennelijk niet voorhanden. Waarom vragen wij ons af; er is toch voldoende tijd geweest om dit te onderzoeken en er is geld van de Rijksoverheid beschikbaar. Wij hebben het college van B&W schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld. Na de lockdown waar we nu inzitten en na 15 januari 2021 als de scholen naar verwachting weer open gaan, hopen wij dat het afgelopen is met het lesgeven met open ramen. Het is slecht voor de gezondheid van de leerkrachten en leerlingen en het kost bovenmatig veel energie.

Constructief meedoen.

Via het Gemerts Nieuwsblad van afgelopen vrijdag roept de Dorpspartij onze fractie op om constructief mee te doen. Alleen door actie te ondernemen en voorstellen te doen, komen wij eruit, aldus Bart van Oort. De Dorpspartij heeft immers gevraagd het geurbeleid tegen het licht te houden. Beoogde normen noemt hij niet en zo weet nog niemand waarop de Dorpspartij afkoerst. Verder vergeet hij te melden dat onze fractie een motie heeft ingediend om de omgevingsvisie vast te stellen in de loop van 2021. Hierin hadden wij aanvankelijk opgenomen binnen de afstand van 1500 meter van de bebouwde kom geen stallenbouw meer toe te staan. Deze zinsnede moest eruit voor de Dorpspartij, een concrete afstand mocht er niet in, dan steunden zij ons. U ziet dus dat wij wel degelijk meedenken en constructief meedoen. Het verschil met de Dorpspartij zit erin dat wij concreet willen zijn en duidelijke normen en tijdstippen willen, zodat wij het college van B&W hieraan kunnen houden. Ook voor de inwoners wel zo prettig, immers zij weten wat zij van Lokale Realisten & D66 kunnen verwachten.”Aanscherping van de geurnormen” door de Dorpspartij kan alle kanten op, maar zij claimen dan ook sterk op de inhoud te zijn. Graag werken wij met iedere fractie van de gemeenteraad samen om onze gezondheid in onze gemeente verder te waarborgen. Graag willen wij onze inwoners hierbij betrekken, zij zijn onze informatiebron. Wij gaan de komende tijd de boer op en aankondiging en uitnodiging kunt u tegemoet zien.