Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nazareth. Gemiste kansen?

Onlangs liet ook de Gemertse Heemkundekring weten dat men teleurgesteld was in het ontwerp van het plan Nazareth. Twee punten springen eruit: de toe te passen bouwhoogte van de huizen, en de gigantische prijzen die gevraagd worden. Deze zaak kwam afgelopen dinsdag, toen de fracties van de Lokale Realisten en D66 voor het eerst gezamenlijk vergaderden, ook aan de orde.

Persoonlijk zijn wij het eens met die kritiek. In de afgelopen jaren hebben wij er als gemeenteraad, net als de Heemkundekring, alles aan gedaan om een zo groot mogelijk stuk van de kloostertuin te behouden. Ook al denkt niet iedereen er zo over, wij menen dat dat redelijk goed gelukt is. Zeker als we ook het speelterreintje voor de jeugd van de naastgelegen school en bij betrekken.

Het karakter van de bebouwing; Het zou een vriendelijk hofje moeten worden, met lage bebouwing. Dat zag er aanvankelijk heel goed uit. Dat een poortgebouw in de kloostertuin wat hoger moest worden, begrijpen wij ook. Maar dat daarmee de maximale bouwhoogte van alle te bouwen woningen daarmee verhoogd zou worden, was ons inziens niet de bedoeling. Dat punt is ons en veel andere gemeenteraadsleden ontgaan. En B&W?

Wij begrijpen dat het een hele klus zal worden om het oorspronkelijke kloostercomplex goed te verbouwen. En ook dat dat met veel kosten gepaard zal gaan. Omdat het geheel rendabel te maken worden nu verkoopprijzen van €175.000 tot €650.000 gehanteerd. Dat vinden wij erg hoog. We weten dat diverse serieuze belangstellenden daarom zijn afgehaakt.

Blijkbaar is er toch veel behoefte aan de geplande woningen en zijn er voldoende kopers in de markt. De toekomst zal het leren. Natuurlijk willen wij betaalbare huizen voor iedereen. Het is echter niet de taak van de gemeenteraad om verkoopprijzen van woningen te bepalen. Maar Burgemeester en Wethouders en wij als gemeenteraad hadden wel zorgvuldiger om kunnen gaan met de voorgeschreven eisen en bouwhoogte.

Wij weten dat er in ons land diverse prachtige begijnhoven zijn, waarvan er enkele inderdaad ook twee of drie bouwlagen hebben. Ook al wordt er hoger gebouwd dan onze bedoeling was, hopen wij dat Nazareth toch ontwikkeld zal worden tot een uniek hofje, waar het goed wonen is.

Tenslotte: wat kunnen we als gemeenteraadsleden hieruit leren? Een tijdje geleden maakten inwoners van de Fliere in Gemert bezwaar dat in afwijking van he oorspronkelijke plannen niet alleen tweekappers maar ook rijtjeswoningen gebouwd zouden worden. We konden er niks meer aan veranderen. Het was vooraf niet goed genoeg geregeld op het gemeentehuis. Daar lijkt het bij Nazareth nu ook weer op. Blijft de vraag hoe het straks zal gaan met het kasteel. Wij denken dat we als gemeenteraad niet naïef moeten zijn, maar daar absoluut bovenop zullen moeten zitten. Wij zullen dat in ieder geval doen.

Dini Methorst (Lokale Realisten) en Henk Giebels (D66)

Foto: Eerste gezamenlijke fractievergadering van Lokale Realisten en D66.

Gepubliceerd op 10-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018