Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid

Gezondheid voor alles. Er komt geen dier meer bij. De kwaliteit van onze lucht, van het water en van de bodem moet beter.

Financiën

Eerlijk begroten! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

Het kasteel

De gemeente neemt actief deel aan de verdere uitwerking én realisatie van het plan van de nieuwe kasteelbewaarder. Historie en toekomst gaan hand in hand.

Zorg en welzijn; kinderen uit de armoede

Goede zorg voor hen die dat nodig hebben. Wij denken mee en u doet mee! In onze gemeente leven veel kinderen in armoede. Wij trekken extra geld uit om dit probleem op te lossen.

Centrumplan Bakel

Vaart maken met de ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan Bakel.

Sport, het nieuwe zwembad, cultuur en onderwijs

Wij bouwen een nieuw zwembad en reserveren daarvoor geld in de begroting. We blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en dorpshuizen ondersteunen. Onderwijs blijft heel belangrijk. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter.

Economie, werkgelegenheid, bereikbaarheid en mobiliteit

Werkgelegenheid stimuleren. Bedrijfskavels op maat en betere ontsluiting van bedrijventerreinen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter. De bereikbaarheid van Gemert-Bakel verbeteren in samenwerking met buurgemeenten en provincie.

Toerisme en recreatie

Wij bevorderen toerisme en recreatie. Fietspaden, wegen en wandelpaden worden beter onderhouden en gaan we veiliger maken.

Bouwen, wonen en duurzaamheid

Inspelen op veranderende woonbehoeften en behoud van groen in de directe woonomgeving. Gemert-Bakel is energie- en afvalvrij in 2030