Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport, het nieuwe zwembad, cultuur en onderwijs

Wij blijven investeren in het belang van onze sportverenigingen. Onlangs is nog een nieuw hockeyveld geopend. Nu is het verouderde zwembad in Gemert aan de beurt. Geen vage plannen en de kosten eerlijk en reƫel begroten. De zwemverenigingen worden actief betrokken bij de planuitwerking en kunnen desgewenst een belangrijke rol krijgen bij de exploitatie.

De tijd van noodzakelijke bezuinigingen ligt achter ons. We herstellen de subsidies aan culturele instellingen en blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en de dorpshuizen ondersteunen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wel zien wij graag meer vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wij bouwen een nieuw zwembad en reserveren daarvoor geld in de begroting. We blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en dorpshuizen ondersteunen. Onderwijs blijft heel belangrijk. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter.